Služby


- čerpanie žúmp a septikov
čistenie žumpy Bratislava a okolie fekálnymi vozidlami s objemom 2m3 a 10m3

- čerpanie a odvoz fekálií
čerpanie odpadu, kalu a fekálií aj s veľmi hustým obsahom

- čistenie lapačov tukov
čistenie lapača tukov s likvidáciou odpadu Bratislava a okolie

- čistenie prečerpávacích šácht
odsatie splaškov a odpadovej vody

TOPlist